Datum winterbijeenkomst 2017 staat vast!

Op de ALV van 9 november is de datum voor de winterbijeenkomst voor 2017 geprikt: tijdens de vergadering is deze vastgesteld op

4 maart 2017.

Zet de datum alvast in de nieuwe agenda voor 2017.

Het zal wel weer een leuke en gezellige bijeenkomst worden.

Als er meer details bekend zijn worden deze ook hier gepubliceerd.