ALV KV Jason 8 november 2017 aanvang 20:00

De uitnodiging (en stukken) voor de Algemene Leden Vergadering van KV Jason op 8 november 2017 zijn per mail aan alle leden verzonden.

Aanvang 20:00

Locatie: Clubkamer van Jason

 

Hieronder de Agenda voor de ALV:

 

Agenda van de Algemene Ledenvergadering Kanovereniging Jason

Datum: 8 november 2017

 1. Opening
 1. Notulen van 4 maart 2017
 1. Mededelingen van het bestuur
 1. Veiligheidsbeleid; Instructie Veiligheid op het Water
 1. Exploitatie 2017 en begroting 2018
 1. Terugkoppeling uit de teams
 1. Materiaalteam
 2. Activiteitenteam
 3. Introductie en instructieteam
 4. Communicatieteam
 5. Zelfwerkzaamheid
 6. Vlek F
 1. Presentatie Plan Container
 1. Ligplaatsen:     – Toekennen van nieuwe ligplaatsen

– Verschuiving in ligplaatsen

 1. Wvttk
 1. Rondvraag
 1. Sluiting