Gewijzigd Huishoudelijk Reglement en Instructie Veiligheid op het Water

Op onze ALV van 8 november 2017 zijn de aanpassing van De Instructie Veiligheid op het Water en de aanpassing in het Huishoudelijk Reglement (punt 34) met meerderheid van stemmen bekrachtigd.
Deze zijn nu te vinden (en te downloaden) op de pagina http://kvjasonarnhem.nl/over-kv-jason/statuten-en-huishoudelijk-reglement/
De Instructie Veiligheid op het Water en de kleine aanpassing in het Huishoudelijk Reglement (punt 34) zijn uitgebreid besproken tijdens de ALV. Het is een levend document en een product waaraan we zullen moeten blijven werken…