Verplaatsing ALV van 7 november naar 14 november

Noteer in je agenda de nieuwe datum:
14 november 2018
In de activiteitenkalender is de datum ook aangepast.
Als je Google Agenda gebruikt, voeg dan de Activiteitenkalender KV Jason Arnhem toe.
Dan heb je altijd de meest actuele gegevens van tochten, evenementen en de ALV op je mobiel etc.
De stukken voor de ALV worden t.z.t. per mail aan alle leden verzonden.