ALV KVJason 6 november 2019 19:30 uur in het clubgebouw

Hierbij de agenda voor de ALV van woensdag 6 NOVEMBER 2019 aanvang 19.30 uur in het clubgebouw

Overige stukken zijn per mail aan alle leden verzonden.
1. Opening
2. Notulen van 9 maart 2019
3. Mededelingen van het bestuur
– Kleine loods
– Schuytgraaf
– ToerKanoBondNederland (TKBN) vs Watersportverbond
– Statutenwijziging RZV
– Onderwaterschip clubgebouw
4. Financiële voortgangsrapportage
– Exploitatie 2019 en Begroting 2020 (bijlage)
5. Nieuws uit de teams
– Activiteitenteam: voorstel extra vaarmiddag op donderdagen in mei t/m aug
– Materiaalteam
– Introductie en Instructieteam
– Communicatieteam
– Groenteam
– Zelfwerkzaamheid
– Grote Loods
6. AED
Bij een hartstilstand is het gebruik van een AED tijdens het reanimeren belangrijk.
– Organisatie van een informatieavond &
– Een cursusavond georganiseerd door het Rode Kruis
7. Rondvraag
– ALV Roeivereniging Jason en de Motor- en Zeilvereniging Jason
– Winterbijeenkomst KV Jason Arnhem: zaterdag 7 maart
8. Sluiting