Programma Winterbijeenkomst en AGENDA ALV 7 maart 2020

Programma Winterbijeenkomst 7 maart 2020:
13.00 rondje kajakken voor de winterharde vaarders
16.00 ontvangst met koffie en thee
16.30 Algemene Leden Vergadering
17.30 borrel
18.30 maaltijd
20.30 avondprogramma (o.a. presentatie Vaarkalender 2020)
ca. 22.00 einde bijeenkomst

 

Agenda ALV 7 maart 2020
1. Opening
2. Notulen van 9 november 2019
3. Mededelingen van het bestuur
+ Onderwaterschip
+ Jason RZV – ruimte / verdeling ligplaatsen
+ Havenbeleid gemeente Arnhem
+ Watersportverbond – TKBN (bijlage)
4. Financieel jaarverslag (bijlage)
Dechargering van de Penningmeester
Benoeming lid nieuwe Kascommissie
5. Jubilarissen
6. Vacature Secretaris
7. Nieuws uit de teams
+ Groenteam
+ Zelfwerkzaamheid
+ Materiaalteam
+ Introductie en Instructieteam
+ Communicatieteam
+ Activiteitenteam
+ Veiligheidsteam
8. Rondvraag
9. Sluiting