Maatregelen rond Coronavirus (Covid-19) voor (water)sport

Het Watersportverbond heeft een kennisdossier rond het Corona-Virus.

Hier zijn onder ander FAQ (veelgestelde vragen), nieuws en de gevolgen voor watersportactiviteiten na te lezen.

Advies is om tot en met 6 april geen georganiseerde activiteiten plaats te laten vinden (ook niet buiten) en sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden. Het Watersportverbond steunt de maatregelen van het kabinet om alle sportaccommodaties te sluiten.

Varen is (nog) toegestaan, op eigen verantwoordelijkheid en met de (morele) oproep achter de maatregelen: vermijd contact, geen groepsgebeuren* en houd 1,5 meter afstand. Praktisch betekent dit dat varen alleen nog mogelijk is als individu of met het gezin**.

Of individueel toegang tot eigen boten, materiaal en het water mogelijk is, hangt af van de lokale toegang en ontsluiting. Wij vertrouwen op de verantwoordelijkheid van verenigingen en watersporters om in lijn met de maatregelen en adviezen te handelen.

*Groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte wordt tot en met 6 april verboden. Onder een groep verstaat het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 m houden.
**Samen sporten in de buitenlucht kan: Hiervoor geldt dezelfde eenvoudige richtlijn als voor al het andere sociale contact: houd minimaal 1,5 meter afstand en blijf binnen wanneer je last hebt van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of verhoging of koorts. Laat de groep bovendien uit niet meer dan 3 personen bestaan.