Corona-update: Veranderingen per 16 maart 2021

Sporters vanaf 27 jaar mogen op de sportaccommodatie met maximaal 4 mensen sporten
waarbij zij 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden.
Hierbij kunnen meerdere groepjes van 4 personen sporten, mits zij duidelijk
als aparte groepjes trainen/les krijgen.

Het Watersportverbond ziet het vaarwater als het verlengde van de sportaccommodatie.

Het dringend advies tot dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes is nog steeds geldig.