Corona update 15-1-2022

Tijdens de persconferentie van 14-1-2022 zijn door het kabinet een aantal versoepelingen bekend gemaakt, die gevolgen hebben voor de mogelijkheden om op Jason te sporten (zie bijlage).

Het bestuur van de koepelvereniging R&ZV heeft het een en ander afgestemd met de besturen van de RV, de KV en de ZM om te voorkomen, dat leden vanuit meerdere besturen berichten krijgen.

Vanaf zaterdag 15 januari, gelden de volgende beperkingen en mogelijkheden op onze accommodatie:

  • Buitensporten is weer mogelijk, zonder enige beperking. Er gelden geen beperkingen in aantallen mensen of tijden waarop -tegelijkertijd- gesport mag worden. Er gelden geen beperkingen in het afschrijfsysteem van de RV; het systeem is al aangepast.
  • Er gelden ook geen beperkingen meer in de toegankelijkheid van de jachthaven.
  • Voor de binnenruimte van ons clubschip, met name de kleedkamers, douches, toiletten en de loodsen, geldt dat het dragen van een mondkapje verplicht is en voor leden vanaf 18 jaar is het hebben van de QR-code verplicht.
  • De clubkamer blijft dicht en de bar gesloten; we bieden geen mogelijkheid om consumpties af te halen.
  • Voor de ergometer-ruimte, op de 1e verdiepeing van de roeiloods, geldt dat het dragen van een mondkapje, op de momenten dat je niet aan het sporten bent, verplicht is en voor leden vanaf 18 jaar is het hebben van de QR-code verplicht.
  • Of de conditietraining, op dinsdagavond in de gymzaal aan de Bauerstraat, weer hervat kan/mag worden, wordt nog besproken. Degenen, die zich voor deze training hebben aangemeld, krijgen daarover nader bericht.

We zijn blij dat er weer heel veel mag en kan op en rond Jason.

Het coronavirus is echter nog steeds onder ons. Laten we ons daarom allemaal houden aan de algemene gedragsregels, in ons aller belang.