Ledenraad R&ZV Jason17-4-2023

Het bestuur van de R&ZV nodigt jullie graag uit voor de Voorjaarsvergadering van de Ledenraad, die gehouden zal worden op maandag 17 april a.s. in de clubkamer. 

Aanvang: 20.00 uur.

Conform onze statuten en reglementen wordt het aantal stemgerechtigde leden per vereniging in onze Ledenraad bepaald op basis van het aantal leden van die vereniging per 1 januari j.l.

Het aantal stemgerechtigde leden per vereniging is dit jaar als volgt:

  • ZM 19 stemgerechtigde leden
  • RV 21 stemgerechtigde leden
  • KV 9 stemgerechtigde leden

Als er meer leden per vereniging aanwezig zijn dan stemgerechtigd, is de volgorde van het tekenen van de presentielijst bepalend.

Vriendelijke groet, Frank Jibben secretaris R&ZV Jason