KVA 2023 – Grote Rivierentocht

Hallo leden van Jason

Zaterdag 24 juni is de grote rivierentocht van de KVA-groep 2023.

Clubleden zijn van harte welkom om mee te varen met de tocht. Wij vertrekken om 11 uur op zaterdag 24 juni.

Deze keer is de rivierentocht iets anders dan wij gewend zijn. We beginnen en eindigen bij Jason, dus zonder vervoers-perikelen. De rivieren die bevaren gaan worden zijn de Neder-Rijn en de IJssel!

De tocht zal ongeveer 5 uur in beslag nemen inclusief de pauzes .

Hierna volgt de diploma-uitreiking bij Jason en 1 consumptie wordt bekostigt door het bestuur van Jason. Waarvoor dank! De rest is voor eigen rekening.

Vertrek bij Jason en aankomst bij Jason. Speerpunten zijn : stroom-op, stroom-af, kribvaren.

Voor de KVA-deelnemers is deze tocht een examenonderdeel. Dus aan alle andere deelnemers graag voorrang geven aan de cursisten voor wat betreft de bootkeuze! Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,
Bernadette Slotboom.