Aanvraag Introducé

Een lid mag 3x per jaar een persoon die geen lid is introduceren. Het gebruik van een verenigingskano door een introducé kan alleen na toestemming van het bestuur en op voorwaarde dat het introducerend lid de volle verantwoordelijkheid draagt voor het gebruikte verenigingsmateriaal en de veiligheid van de introducé.

    Ik ga akkoord