Beleid ligplaatsen kajaks KV Jason 2018

Aanleiding:

Op dit moment wordt de KV geconfronteerd met een tekort aan ligplaatsen. Er staan personen op de wachtlijst voor een ligplaats, terwijl anderzijds mensen een 2e of zelfs 3e ligplaats in gebruik hebben. Gezien de ontwikkeling in ledenaantal is de verwachting dat de krapte aan ligplaatsen zal blijven.

Visie

In onze “visie Kanovereniging Jason 2016” staat onder Ruimte en Materiaal dat:

 • We streven naar voldoende plaats voor ligplaatsen voor zowel club- als eigen boten van leden;
 • Het hebben van veilig, goed en voldoende materiaal, zoals peddels, zwemvesten ed. dit goed onderhouden en beheren.

Huishoudelijk reglement

De toewijzing van vrijkomende ligplaatsen wordt bepaald door het bestuur.

Historie

Oorspronkelijk zou de KV meedoen met de “nieuwe roeiloods” waardoor daar ruimte voor kajaks zou ontstaan. Hier is de KV echter uitgestapt.

Als nieuwe optie voor ligplaatsen is op de ALV van 8 november 2017 besloten de container op te gaan knappen als kajakloods. Verwacht is hier circa 20 plekken te kunnen maken (honingraat systeem). Ook een gemakkelijke toegang tot het water hoort hierbij.

Sinds maart 2018 kunnen boten gestald worden in de container. De boot ter water laten moet nog wel via de loop-plank/trap naar het clubgebouw.

Uitgangspunten van het bestuur voor de toewijzing van ligplaatsen

 1. Het Huishoudelijk Reglement artikel 20;
 2. We streven ernaar dat elk lid van KV Jason één ligplaats heeft (tenzij een 2e ligplaats al is uitgegeven) voor een boot die als zodanig is geaccepteerd door het bestuur;
 3. Elk lid moet een boot van elke ligplaats makkelijk kunnen pakken en in en uit het water krijgen;
 4. Het ligplaatsen-beleid moet simpel, duidelijk en objectief meetbaar zijn;
 5. Alle (type) boten worden als gelijkwaardig beschouwd.

De toewijzing van ligplaatsen:

 1. Een boot waarvoor een ligplaats wordt gevraagd moet eerst geaccepteerd worden door het bestuur, dit om te voorkomen dat het gaat om een niet voor clubactiviteiten relevant type boot, of om een boot waarvoor geen plaats is (bijvoorbeeld een 4 persoons kano).
 2. Er is plaats voor alle clubboten in de grote loods;
 3. Elk lid van KV Jason krijgt, indien beschikbaar, een ligplaats toegewezen voor de 1e boot.
 4. Er is een tijdelijke stop op nieuwe (uitgezonderd januari 2018 op de wachtlijst staande) 2e kajaks tot nader order;
 5. De huur van de 2e kajak loopt per jaar. Bij gebrek aan ligplaatsen wordt huur een half jaar van tevoren opgezegd. (via loting wordt bepaald wiens huur wordt opgezegd);
 6. Stalling van 3e boot is niet toegestaan.

 

Download een exemplaar van het Beleid ligplaatsen kajaks KV Jason 2018

KV Jason 10 maart 2018