Contributie

Lidmaatschap van een hoofdlid bedraagt €145,- per jaar, te betalen aan het begin van het jaar na ontvangst van de factuur. Hiervoor krijg je:

  • gebruik van het clubhuis van de R&ZV Jason
  • gebruik van clubkajaks en materiaal OF ligplaats voor 1 eigen kajak
  • automatisch lidmaatschap van TKBN (Toeristische Kano Bond Nederland)
  • gratis deelname aan Jasoncursussen
  • gratis deelname aan Jasontochten (excl. kosten voor vervoer, maaltijden etc.)

– gezinsleden krijgen €15 korting

– ligplaats voor een tweede kano bedraagt €85 (prijs 2016)

– afkoop zelfwerkzaamheid €50

– indien je na 1 juli lid wordt bedraagt de contributie de helft van het jaarbedrag.

– wij zijn Gelrepas partner.

– gebruik van een clubkano langer dan twee dagen niet in clubverband kan alleen na toestemming van het bestuur en kost €10,- per dag.

Sinds maart 2018 kunnen boten gestald worden in de kanotainer. De boot ter water laten moet nog wel via de loop-plank/trap naar het clubgebouw! Zie ook het Beleid ligplaatsen kajaks KV Jason 2018.