AVG privacywet

Sinds 25 mei 2018 moeten overheden, bedrijfsleven en verenigingen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Iedere organisatie is zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen aan de AVG. Door de AVG krijgen mensen meer privacyrechten. Organisaties moeten hun systemen, processen en interne organisatie op deze (nieuwe) rechten inrichten.

KV Jason heeft een afspraak met de R&ZV gemaakt over de gegevens die wij aan hun doorgeven. Zie hun privacy verklaring op https://rzvjason.nl/privacy.

Hieronder de documentatie omtrent de AVG van onze vereniging:

AVG-verklaring mei 2018

Privacy verklaring mei 2018