Zelfwerkzaamheid

KV Jason is een kajakclub voor en door de leden. Om al het materiaal in goede staat te houden en te vernieuwen, om alle tochten te leiden, instructie te geven, nieuwe leden te werven etc etc zijn veel vrijwillige handen nodig. Van elk lid wordt verwacht dat ie per seizoen minimaal 1 dagdeel actief is voor de club. Meer mag natuurlijk ook, de ervaring leert hoe actiever je bent hoe gezelliger het wordt! Aan het eind van het jaar wordt een lijst met allerlei werkzaamheden voor het nieuwe seizoen opgesteld waar iedereen op kan intekenen. In overleg worden dan de taken verdeeld. Wil je voor het nieuw jaar afzien van zelfwerkzaamheid of heb je niet op tijd (voor 1 januari van het nieuwe jaar) ingetekend, dan wordt €50,- voor afkoop van de zelfwerkzaamheid in rekening gebracht. Mocht je in het nieuwe jaar alsnog actief een bijdrage aan de zelfwerkzaamheid leveren, dan krijg je de €50,- teruggestort.