Tochtleiding

TOCHTLEIDING  binnenwater                     

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE TOCHTLEIDER

 

Deelnemers

 • De tochtleider zorgt dat hij in ieder geval de volgende zaken van elke deelnemer weet: Kanovaardigheden; Zwemvaardigheden; Gezondheid; Sociaal gedrag
 • De tochtleider beslist over deelname op grond van bovenstaande informatie in combinatie met type tocht en weersverwachtingen
 • De tochtleider wijst elke deelnemer op zijn eigen verantwoordelijkheid bij deelname aan de tocht (zie beneden).

 

Materiaal

 • De tochtleider beschikt over een geschikte kaart met de vaarroute.
 • De tochtleider beschikt over sleeplijn, EHBO-set, repareerset, warme drank of materiaal om dit te maken, energiebrokken, klein geld, kompas, zakmes, extra touw.
  • en zorgt ervoor dat meerdere deelnemers hetzelfde hebben indien de groepsgrootte dit vereist.
  • De tochtleider heeft bij voorkeur ook een reservepeddel, extra (verstelbaar) spatzeil en zwemvest (wordt ondanks controleren toch regelmatig vergeten door deelnemers).
  • Vooraf geeft de tochtleider aan welk materiaal en uitrusting vereist is.
  • Controleert dat alle deelnemers geschikte kajaks hebben: passend bij deelnemer en vaargebied; geen technische mankementen (zelf controleren of uitdrukkelijk elke deelnemer vragen dit te controleren).
  • Bij gebruik van verenigingsboten zorgt de tochtleider voor een goede verdeling van de clubkajaks.
  • Controleert voor vertrek of alle hulpmaterialen: peddel, spatzeil en zwemvest voor ieder aanwezig zijn.

 

Weer

 • Checkt het weersbericht voorafgaande aan de tocht en besluit tot doorgaan/aflasten
 • Geeft informatie aan deelnemers over aanpassing vd uitrusting ivm het weer.
 • Is op de hoogte van de actuele weersverwachtingen op de ochtend van vertrek.
 • Besluit tot alternatieve route afhankelijk van de weersverwachtingen.

 

Tochtuitvoering

 • Beslissing over het al of niet doorgaan van een tocht afhankelijk van het weer.
 • Briefing voordat iedereen de kano instapt: kort aangeven wat de deelnemers kunnen verwachten, eventueel route, aangeven van pauzeplaatsen en pauzetijden is belangrijk. Verder afspraken in verband met de veiligheid: bij elkaar blijven, op elkaar letten, stopteken, risico’s zoals scheepvaart, stroming, obstakels etc.
 • De tochtleider checkt tijdens de tocht de voortgang en beslist tijdig over eventuele aanpassing van de route, bv. indien weersomstandigheden of bijzondere gebeurtenis (bv ziekte/blessure van een deelnemer) daar toe aanleiding geven.
 • De tochtleider bespreekt eventuele wijzigingen aanpassingen van de tocht met de deelnemers en maakt zonodig nieuwe afspraken.
 • De tochtleider houdt de veiligheid van de groep in de gaten en geeft zonodig aanwijzingen aan de deelnemers.
 • Debriefing na afloop van de tocht: tochtleider en deelnemers geven kort aan wat goed ging en wat de volgende keer aandacht verdient. Tochtleider vraagt een deelnemer een kort verslagje te schrijven voor de website/Jasonbaken. Eventuele schade aan materiaal wordt gemeld bij de materiaalcommissie.

 

NB: DIT IS UITDRUKKELIJK NIET VOLDOENDE VOOR MEERDAAGSE TOCHTEN EN VOOR TOCHTEN OP GROOT WATER, DAARVOOR GELDEN SPECIFIEKE AANVULLENDE VERANTWOORDELIJKHEDEN

 

 

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE DEELNEMER

 • Iedere deelnemer aan activiteiten van de vereniging, in de meest uitgebreide zin, doet dit geheel voor eigen risico.
 • De deelnemer is verplicht de aanwijzingen van de tochtleider op te volgen.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk dat zijn kajak en overig uitrusting in goede staat verkeert. Technische mankementen aan het materiaal van één deelnemer kan de veiligheid of het plezier van de hele groep in gevaar brengen.
 • Bij elke tocht meenemen: waterdicht verpakte reservekleding met handdoek; voldoende eten en warm drinken; geld; beschermende kleding tegen zon, regen, koude.

Hieronder kun je deze handleiding als pdf downloaden.

Tochtleiding binnenwater 2013

versie 2013