Taakomschrijving vaarleider – VAARLEIDER CLUBAVONDEN

VAARLEIDER CLUBAVONDEN
TAAKOMSCHRIJVING
“De Vaarleider is er vooral voor de nieuwe mensen”
….
Op tijd aanwezig zijn; omdat je aanspreekpunt bent voor een ieder en in het bijzonder voor nieuwe
mensen;
Trek het vaarleidersvest aan, zodat mensen je herkennen.
Attendeer deelnemers erop de namen en de gebruikte clubboten in de agenda te noteren;
Toezicht houden op de uitrusting / kleding van (nieuwe) mensen;
In goed overleg de route bepalen en dit in de agenda zetten voor o.a. de laatkomers;
De groep in de gaten houden, desnoods taken delegeren;
Deelnemers erop attenderen om de naam en de gebruikte clubboten weer uit te schrijven uit de agenda.
Kun je die avond niet als vaarleider, zorg dan zelf voor vervanging;
Zorg dat je een EHBO set, een sleeplijn en een telefoon bij je hebt (of checken bij de overige
groepsleden), zodat je mensen indien nodig kunt redden…

 

De taakomschrijving kun je HIER downloaden